TLN Mobilicat
Poster

Client
Germans Homs
Format
A5 catalogue

Poster for the campaign of the TLN Mobilcat program. It is a project that sends young people to work abroad. The concept revolves around the displacement linked to the different destinations that are offered.

Designed at
Regina Puig Studio

CA
Client  Fundació BCN FP
Format  A3 poster
Pòster per a la campanya del programa TLN Mobilcat. Es tracta d’un projecte per a enviar als joves a fer estades de pràctiques laborals a l’extranger. El concepte gira entorn el desplaçament lligat a les diferents destinacions.
ES
Cliente  Fundació BCN FP
Formato  A3 póster
Póster para la campaña del programa TLN Mobilcat. Se trata de un proyecto para enviar a los jóvenes a realizar prácticas laborales al extranjero. El concepto gira entorno al desplazamiento ligado a las distintas destinaciones que se ofertan.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt