Queridos míos todos
Editorial, collage

Client
Self publishing
Format
A4

Final-year project of the Higher Degree in Printed Graphic Arts of the Escola Massana de Barcelona. It is a facsimile with a collection of writings and poems by Ana Maria Recoder. This edition strives to be true to the original material found in one of the author’s drawers and is bound with items also found inside the same drawer (Sellotape, cardboard, photographs …)


CA
Client  Autoedició
Format  A4
Projecte final del Grau Superior de Gràfica impresa de l’Escola Massana de Barcelona. Es tracta d’un facsímil que compila textos i poemes d’Ana Maria Recoder. Aquesta edició pretén ser molt fidel al material original que es va trobar en un calaix de l’escriptora i està composat i encuadernat amb materials trobats tots dins el mateix calaix (celo, cartolines, fotografies, …)
ES
Cliente  Autoedición
Formato  A4
Trabajo de final de Grado Superior en Grafica Impresa de la Escola Massana de Barcelona. Se trata de un facsímil que compila textos y poemas de Ana Maria Recoder. Esta edición pretende ser muy fiel al material original que se encontró en un cajón de la escritora y está compuesto y encuadernado con materiales encontrados todos dentro del mismo cajón (celo, cartulinas, fotografías, …).
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt